Kompetencer / Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse af din bolig.

Små og store opgaver - som fx:
 
  • Udskiftning af tagrender (plastik og metal)
  • Rensning af tagrender og kloaknedløb
  • Afrensning, behandling og reparation af murværk og sokler
  • Udskiftning og reparation af træværk
  • Nedtagning af skure og lign.
  • Udbedring, udskiftning, etablering af tage på carporte, værkstedsrum, skure, mv.
  • Fjernelse af mos og alger fra tage, terrasser mv.
  • Udskiftning af glas i vinduer
  • Opsætning af postkasser, væglamper og andre småting
  • Opgaver som følge af stormskader
Sir Clive  | Tlf.: 20 72 92 11 | clivedowning@hotmail.com